Kontakt & stöd

Hit kan du vända dig om du vill ha mer råd och stöd.

Alkohollinjen: Rådgivning på telefon

Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du prata med utbildade rådgivare och kan ställa vilka frågor du vill. Samtalet är gratis och du kan vara helt anonym.

www.alkohollinjen.se

Alkoholhjälpen: digitalt stöd

Alkoholhjälpen är ett forum där du kan läsa och diskutera frågor kring alkoholvanor med andra användare och utbildade rådgivare.

www.alkoholhjalpen.se/forum/anhorigstodet

För dig som är under 18 år

Hos Bris kan du prata med en kurator och få hjälp och stöd. Bris har alltid öppet - även på natten.

För dig som är förälder och orolig för ditt barn

Du kan läsa mer om tonåringar och alkohol på

www.tonårsparlören.se

Via Bris vuxentelefon kan du få prata med kurator för att få stöd och vägledning

www.bris.se/for-vuxna/start/bris-vuxentelefon/

www.alkohollinjen.se

För dig som upplever hot eller våld

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som ger stöd till dig som utsatts för våld och hot.

www.kvinnofridslinjen.se

Du kan också få stöd av utbildade rådgivare hos alkohollinjen.
Gratis och anonymt.

www.alkohollinjen.se