För dig som upplevt hot eller våld

Om du är utsatt för hot och våld behövs mer stöd än vad vi kan ge dig.

Ett första steg

Om du upplever hot eller våld så är det viktigaste att du först lämnar den situation du befinner dig i och sätter dig i säkerhet. Sen kan det vara bra att få prata med någon.

Ring Alkohollinjen

Alkohollinjen 020-844 448 har utbildade rådgivare som kan hjälpa dig i din specifika situation. Du kan vara helt anonym och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Vidare hjälp

Du kan även kontakta Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50, eller 112 där du kan få hjälp av såväl polis som jourhavande medmänniska.